Poruszamy tematy dotyczące naszego miasta i regionu.

Zaproszeni do studia goście opowiadają o swojej aktywności i sukcesach m. in. w dziedzinach:
sportu, kultury, medycyny i sztuki. Przedmiotem rozmów są także działania charytatywne oraz sprawy bieżące.

fot. Cezary Fabiszewski