Cykl audycji poświęcony profilaktyce chorób nowotworowych.

Główne cele kampanii, prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia, to poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na  temat postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie i zapobieganie zachorowaniu na nowotwory.
Studio Radia i odwiedzają specjaliści z Białostockiego Centrum Onkologii oraz innych placówek.