Audycje realizowane we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości.​

Rozmawiamy w nich z ekspertami m.in. na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa oraz jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa.
Emisje w wybrane dni o godz. 17:15 i 17:30.

Ważne informacje:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przelomowa-ustawa-chroniaca-ofiary-przemocy-domowej-przyjeta-przez-rzad