Audycja porusza tematykę szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z alkoholem.

Ponadto ukazuje sposoby i możliwości wychodzenia z uzależnień, działające na terenie Białegostoku placówki oraz instytucje świadczące pomoc osobom i rodzinom uwikłanym w problemy alkoholowe i inne uzależnienia.