​W związku z 70. rocznicą śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa, wraz z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej stworzyliśmy nową audycję.

Audycja "August Emil Fieldorf Nil. Ten, który nie znał lęku. Walka o wolność, prawdę i Polskę" składa się z siedmiu odcinków. Przedstawiają one sylwetkę legendy polskiej wojennej konspiracji.
Audycja opowiada o dzieciństwie bohatera, jego imponujących osiągnięciach wojskowych, życiu rodzinnym, okresie zesłania na nieludzką ziemię w głąb ZSRR oraz okolicznościach tragicznej śmierci.
Bezprawnie wymuszone zeznania świadków były podstawą do postawienia zarzutów generałowi Fieldorfowi. W tajnym procesie generał August Emil Fieldorf został skazany na karę śmierci przez Sąd Wojewódzki miasta Stołecznego Warszawy, która została wykonana 24 lutego 1953 roku.
Emisja 24.02 i 25.02.23 oraz w dn. 27.02.23 - 03.03.23 o godz. 17:05.

Czyta Adriana Pływaczewska.