Wywiadowczynie, kurierki, instruktorki i sanitariuszki. Odważne do granic. Lojalne do końca.

Poznaj dzielne kobiety uhonorowane Orderem Wojennym Virtuti Militari za walkę niepodległościową w latach 1918-1921. Posłuchaj najnowszej audycji Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Historię opowiada Wioleta Wróbel, edukator Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.