Historie niezwykłych ludzi, miejsc i wydarzeń przedstawia Jacek Słomiński.

Partnerem strategicznym Wakacji w Radiu i jest Województwa Podlaskie.