Audycja realizowana we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omawiamy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz rozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wskazujemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawiamy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.