Uroki naszego regionu prezentują przewodnicy Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.

Partnerem strategicznym Wakacji w Radiu i jest Województwa Podlaskie.