Audycja, która składa się z pięciu odcinków powstała przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

"Witold Pilecki - bohater z krwi i kości. Losy człowieka niezłomnego" przedstawia postać niezłomnego bohatera, który dla Polski poświęcił wszystko. Ukazuje koleje losu Witolda Pileckiego od najmłodszych lat - poprzez wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, działalność wojskową, społeczną, rodzinną - po ofiarność najwyższej rangi, gdy jako ochotnik znalazł się w obozie w Auschwitz, by zdobyć informacje o niemieckich zbrodniach i przekazać je światu.

Opracowanie i lektor: Adriana Pływaczewska.